Dubbelstraat 9 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, geen vermelding  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 168  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 108, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Dubbelstraat 9  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Dubbelstraat 1 hisgiscode: 1121

eigenaren

  huis waarschijnlijk gebouwd rond 1770
eigenaar in 1775: Jakle Abes
eigenaar in 1803: Auke Jottjes
   
eigenaar in 1832: Age Michiels Tromp koopman te Balk
   
verkoop in 1892 aan: Halbe Jans Doele, timmerman te Balk
bij boedelscheiding in 1927 aan: Bontje Sikkes de Jong, weduwe van Halbe Jans Doele
verkoop in 1930 aan: Hendrik Schram, veehouder te Wijckel
   
   
   
   
   
Balk A 108
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

108 vernummerd in 1889 naar 679
679 ongewijzigd tot 1928
 
 
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
 
foto 025-001 beschikbaar gesteld door A. van der Werf - Groenhof
Het kozijn uiterst rechts hoort bij Dubbelstraat A 108. De woning is gesloopt in 1954 om plaats te maken voor de bouw van de coöperatieve boerenleenbank.
 
bewoners
huisnummers 1812 - 1859 Balk 168; 1859 - 1910 Balk 226; 1910 - 1914 Balk 350; 1914 - 1920 Balk 385; 1920 - 1930 Balk 409; 1930 - 1953 Balk 394; 1953 - sloop Dubbelstraat 9
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1774 geen vermelding
1775 - 1777 Jakle Abes / Ernst Gerrits; blad 177, nummer 160
1779 - 1785 Jakle Abes / zelf; blad 177, nummer 160
1786 Jakle Abes / zelf; blad 178, nummer 160
1790 - 1791 Jakle Abes / Sybren Pieters; blad 178, nummer 160
1792 - 1801 Jakle Abes / zelf; blad 178, nummer 160
  % Jackle Abes= ongehuwd overleden op 12 juli 1806 te Balk
1802 huizinge ledig; blad 178, nummer 160
1803 - 1804 Auke Jottjes / zelf; blad 178, nummer 160
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 168
1812 Martinus H Westendorp, volgnummer 222
1812 Jac. Westendorp, volgnummer 222
periode 1812 - 1829; huisnummer Balk 168
   
volkstelling 1829, blad 233; huisnummer Balk 168
1829 Cornelis Dirks Tjessema, timmerman
periode 1830 - 1840; huisnummer Balk 168
1832 Obe, zoon van Sake Bruins Agricola en Antje Obbes Bosma geboren op nummer 168
1835 Antje, dochter van Sake Bruins Agricola en Antje Obbes Bosma geboren op nummer 168
1838 Jeltje, dochter van Bauke Pieters Poppes en Grietje Wiggeles Jongsma geboren op nummer 168
volkstelling 1840; huisnummer Balk 168
1840 Halbe Hanzes Drijfhout, wagenmaker
woningregister 1849 - 1859 blad 320; huisnummer Balk 168 / 226
1849 - 1853 Wybe Tietema, ( * 11 januari 1809 te Oldeberkoop); hoofd
1853 - 1859 Maria Margaretha van Broekhuizen, wed. Jacobus Albertus Kuitert, zonder beroep ( * 1799 te Wijk, NB)
woningregister 1859 - 1869 blad 106; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 108; huisnummer Balk 226
1859 - 186? Lippe van der Veer,
186? - 1869 Jelle Johannes Schaafsma, klokmaker ( * 30 maart 1833 te Joure); hoofd
1865 - 1865 Hobbe Nolkes Wouda, rijkscommies? ( * 5 november 1807 te Sneek); kostganger
1869 - 1869 Durk Wijma, klerk? ( * 18 december 1841 te Oudwoude); kostganger
woningregister 1869 - 1879 blad 64; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 108; volgnummer 316
1869 - 1879 Jelle Johannes Schaafsma, klokmaker ( * 30 maart 1833 te Joure); hoofd
1869 - 186? Durk Daniëls Wijma, klerk ( * 18 december 1841 te Oudwoude); kostganger
1869 - 186? Ids Jans de Vries, kramer ( * 5 november 1845 te Balk); kostganger
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 4; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 108
1880 - 1890 Jelle Johannes Schaafsma, klokmaker ( * 30 maart 1833 te Joure); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 324; huisnummer Balk 226
1890 - 1892 Jelle Schaafsma, verversknecht ( * 30 maart 1833 te Joure); hoofd
1892 - 1900 Halbe Doele, timmerman ( * 17 maart 1850 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 322; huisnummer Balk 226 / 350
1900 - 1910 Halbe Doele, timmerman ( * 17 maart 1850 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910-1920 blad 27; huisnummer Balk 350 / 385
1910 - 1920 Halbe Doele
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 31; huisnummer Balk 350 / Balk 385
1911 - 1910 Halbe Doele, timmerman ( * 17 maart 1850 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 358; huisnummer Balk 409
1921 - 1927 Halbe Doele, aanspreker ( * 17 maart 1850 te Balk); hoofd
1927 - 1930 Bontje de Jong, weduwe Halbe Doele, zonder beroep ( * 11 oktober 1848 te Sloten, Frl); hoofd
1929 - 1930 Joukjen Schaafsma, huishoudster ( * 29 mei 1878 te Balk)
1930 - 1930 Hendrik Stoffels Schram, winkelier ( * 31 augustus 1876 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 328; huisnummer Balk 394
1931 - 1933 Hendrik Stoffels Schram, winkelier ( * 31 augustus 1876 te Balk); hoofd
1933 - 1934 Pietje Hemrica, weduwe Hendrik Schram, ( * 6 september 1894 te Garijp); hoofd
1933 - 1934 Reino Regeling, dienstbode ( * 18 februari 1916 te Poppingawier)
1934 - 1936 Herre Zijlstra, winkelier ( * 25 maart 1907 te Uitwellingerga); hoofd
1936 - 1936 Jelte Hooisma, slager ( * 24 oktober 1911 te Joure); hoofd
1936 - 1939 Idskjen Brinksma, weduwe Bokke van der Wal, ( * 6 oktober 1867 te Balk); hoofd
 
1939  
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 3-09-2023