De Volharding
 
De Volharding in Balk
bron: timemachine op www.hisgis.nl met google streetview 2015, google maps 2016, langsdeluts 2006
Het perceel binnen de rode lijn op de luchtfoto is B 52 in het jaar 1832
 
De Volharding in 1950
bron: onbekend
Deze luchtfoto zal gemaakt zijn rond 1950 misschien nog eerder.
 
eigenaren
1832: Hans Halbes Drijfhout, zilversmid te Balk, legger Balk 68
bron: www.hisgis.nl
1883: Poppe Sikkes Poppes, landeigenaar te Balk; Register Hypotheken 94/318
??: Register Hypotheken 70/165
1886: Meine Annes Meinesz te Harich (betreft deel grondpacht): Register Hypotheken 97/79
1908: mr. Cornelis Jan Tromp, candidaat notaris/advocaat te Balk : Register Hypotheken 105/655
 
kadastrale gegevens
 
kadastraal perceel gemeente Balk sectie B nummer 52 in 1832, weiland
bron: www.hisgis.nl
 
kadastrale gemeente Balk sectie B 52 vernummerd in circa 1847 naar B 762 en 763
kadastrale gemeente Balk sectie B 763 vernummerd in 1848 naar B 812 en 813
kadastrale gemeente Balk sectie B 813 vernummerd in 1883 naar B 1243
B 1243 komt uit B 813 en A 595
kadastrale gemeente Balk sectie B 1243 vernummerd in 1888 naar A 652, 657, 658, 659
kadastrale gemeente Balk sectie A 659 vernummerd in 1889 naar A 662
kadastrale gemeente Balk sectie A 662 vernummerd in 1899 naar A 738,739
 
De Volharding 1832
minuutplan 1832; detail De Volharding
 
De Volrding 1887
netteplan 1887; detail De Volharding
bron: www.tresoar.nl
B 13 Register Hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 762 Register Hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 763 Register Hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 812 Register Hypotheken69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 813 Register Hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 1243 Register Hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 94/318 , 70/165
B 1243 Register Hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 97/79
A 662 Register Hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157:
A 738 Register Hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 105/655
bron: www.tresoar.nl
 
De Volharding
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel De Volharding op de topografische militaire kaart uit 1864
 
 
 
De Volharding
bron: Balkster Courant van 13 juli 2017
 
De Volharding
foto 200-027 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Eindelijk wordt er gebouwd op het terrein van de voormalige olieslagerij De Volharding in Balk. Rond de jaren negentig in de vorige eeuw is het complex leeg komen te staan. Jaren van plannenmakerij volgt.
Eigenaarswisselingen, faillissementen,  bezwaarschriften, acties tegen de sloop, allemaal hebben ze invloed gehad op de ontwikkeling van het terrein. Je kan er een boek over schrijven. In juni 2017, een kleine 10 jaar na de sloop van het markante pakhuis, presenteert Van Beek Balk Bv hun plannen voor het terrein. Het terrein wordt opgesplitst in 8 vrije sector bouwkavels. De eerste woning is inmiddels opgeleverd.

Op de luchtfoto zien we het terrein zoals het er uit zag rond 1975. 1. De gebouwen van de Volharding; 2. De locatie waar van 1957 – 1972 de christelijke "gele” kleuterschool heeft gestaan (zie Weromsjen 389); 3. De noodlokalen van de Christelijke MAVO gebouwd in 1973; 4. De loods voor de polyesterproductie van jachtwerf Meijer; 5. Het woonhuis met kantoor van jachtwerf Meijer in aanbouw; 6. De tweede jachthaven in Balk met 16 schiphuizen aangelegd in 1972.  Ik ben op zoek naar foto’s en andere wetenswaardigheden van bovenstaande 6 gebouwen en bedrijven.

bron: Balkster Courant van 16 mei 2019 Weremsjen yn Gaasterlân 424
 
1. Coöperatieve veevoederfabriek "De Volharding"
 
Balk A 93 rond 1900
briefhoofd 1916
<<< De Volharding rond 1910
meer informatie over de Volharding is te vinden onder deze link
 
2. Noodgebouw van Christelijke kleuterschool 1957 - 1972 (de gele kleuterschool)
 
kleuterschool Balk kleuterschool Balk
bron: Friese Koerier van 30 augustus 1957
<<< foto van de school in 1972, op de achtergrond de polyesterhal van jachtwerf Meijer
 
3. De noodlokalen van de MAVO (1973 - 19??)
 
noodlokaal MAVO
bron: Balkster Courant van 24 maart 1973
noodlokaal MAVO
Op de gevel van de Volharding staat: JACHTWERF WINTERBERGING BOTENVERHUUR
 
Peuterspeelzaal 't Plankje heeft ook een tijdje gebruik gemaakt van deze locatie.
 
4. Loods jachtwerf Meijer.
 
Korte historie van de Friendshipwerf.
Ontstaan uit een idee om open bootjes van polyester te maken moest in Woudsend eerst een hal zelf gebouwd worden. Met een contract om 6 open zeilbootjes te bouwen voor een zeilschool in Heeg is de Friendship ontstaan. De bestelling voor een kajuitzeilbootje kon de zeilschool niet doorvoeren, maar hij is wel gebouwd en tentoongesteld en verkocht voor 6.000 Gulden. De volgende 7 boten werden verkocht voor 7.000.Gulden. De werf groeide, de hal werd te klein en in 1968 zetten Anton en Hetty Meijer in Balk de productie van de FS 23 voort. De Friendship 23 werd een succes. Het jaar daarop werd in 5 dagen de hele jaarproductie van 50 boten verkocht.
lees verder op de site van de Internationale Friendship Club onder deze link
 
jachtwerf Meijer
bron: Leeuwarder Courant van 2 juli 1966
 
jachtwerf Meijer
bron: De Volkskrant van 10 maart 1972
 
jachtwerf Meijer
bron: Balkster Courant van 19 mei 1973
Op het terrein van jachtwerf Meijer worden hier twee boten geladen die naar Zwitserland en Duitsland (Bodenzee moeten. Zoals duidelijk op onze foto blijkt is deze vererende opdracht verstrekt aan het bekende transportbedrijf KEB (Koudumer Expeditie Bedrijf). Niet alleen interessant voor de expediteur, doch niet minder voor de heer Meijer, die de bouwer is van het jacht. De "Friendship"zoals het type is genoemd heeft in een vrij korte tijd veel populariteit verworven en men komt op de Nederlandse wateren al heel wat tegen. Het mag een succes worden genoemd dat er internationale belangstelling voor deze fraaie toerboot is.
 
5. Kantoor en woning jachtwerf Meijer.
 
Jachtwerf Meijer
bron: programmaboekje sportpromotieweek Gaasterland 17 - 22 mei 1976 te Balk
 
Friendship
bron: Balkster Courant van 10 juli 1980
 
jachtwerf Meijer friendship
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Wanneer is deze loods gebouwd?, later Harcos
 
Friendship
bron: Balkster Courant van 30 juli 1981
jachtwerf Meijer
 
1989 NOM neemt minderheidsbelang in de jachtwerf; Dhr. en mevr. Langbroek nemen de werf over in 1989
1991/1992 faillisement jachtwerf Meijer
januari 1992 overname door Peter Jongejans en Peter Brakenhoff Wavefront Invest bv.
maart 1993 verhuizing van het bedrijf naar Makkum
 
Friendship 33
bron: website van de International Friendship Club; www.friendshipclub.nl
Een pagina uit de brochure van de Friendship 33 uit 1988
 
Friendship
bron: Balkster Courant van 10 januari 1991, deel 1 , deel 2 , deel 3
 
Friendship jachtbouw
bron: Balkster Courant van 16 januari 1992
 
6. Een jachthaven met schiphuizen (1972 - heden)
 
tweede jachthaven Balk
bron: Balkster Courant van 15 mei 1972
jachthaven Balk
 
 
 
Volharding Volharding
bron: Leeuwarder Courant van 30 maart 2016 bron: Friesch Dagblad van 25 juni 2016
 
luchtfoto terrein Volharding Balk Volharding Balk vogelvluchtimpressie
bron: www.haskestaete.nl bron: www.haskestaete.nl
luchtfoto van het terrein circa 2017 Vogelvlucht impressie van het terrein circa 2017
 
Volharding Balk situatie
bron: DGMR rapport dd 26 juli 2016
Een mogelijke kavelverdeling van het oude Volhardingterrein.
 
Volharding
eigen foto 19 maart 2018
Het terrein wordt bouwrijp gemaakt in het voorjaar van 2018.
D Volharding Balk D Volharding
 
De Volharding Balk
eigen foto genomen op 13 mei 2018
 
D Volharding
eigen foto genomen op 7 september 2018
 
De Volharding Balk
eigen foto genomen op 2 juni 2019
 
D Volharding Balk
eigen foto genomen op 2 juni 2019
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 12-06-2019