Politiebureau
 
opening
bron: Leeuwarder Courant van 2 december 1972
 
het oude en het nieuwe politiebureau
foto's beschikbaar gesteld door dhr J. Das
 

Dhr. Das vertelt nog een anekdote over de commandant die zijn fiets altijd op een vaste plek stalde, bijvoorbeeld rechts onder de steunbalk. Soms bleek dat hij er (nog) niet was, en dan wilde men nog weleens op de werkplek van de commandant plaatsnemen. Toch even proberen.. de directiekamer lokt ook velen nietwaar? Maar als hij op die momenten toch het bureau binnenkwam, dan leverde dat een aantal momenten van afkeurend gebrom op!

 
uitndiging opening
bron: Balkster Courant van november 1972
 
Op 1 december 1972 is het dan eindelijk zover. Het nieuwe politiebureau op de hoek van de Erasmustraat en de Herman Gorterstraat is officieel geopend door de burgemeester van de gemeente Gaasterland. De politiepost in het oude raadshuis kan na meer dan 200 jaar voorgoed vaarwel worden gezegd.
 
personeel politie Gaasterland
foto 093-001 beschikbaar gesteld door J.J. Das
Groep Gaasterland korps Rijkspolitie april 1973
 
v.l.n.r.
W.J. Breel, wachtmeester rayon Oudemirdum; P.J. Veldman, wachtmeester 1e kl. rayon Balk;
J. Boersma, opperwachtmeester rayon Balk R.Cdt.; W. Boomstra, wachtmeester 1e klas rayon Balk;
R. Spijker, opperwachtmeester rayon Oudemirdum R.Cdt; S.J. Veenstra, wachtmeester rayon Balk;
J. Das, administratief ambtenaar groep Gaasterland; M.J. van der Meer, opperwachtmeester rayon Bakhuizen R.Cdt;
J. Wielink, opperwachtmeester post Sloten P.Cdt; K. Visser, adjudant groep Gaasterland G. Cdt
Dezelfde groep was ook gehuisvest onder het oude raadhuis in de Dubbelstraat
 
groep Gaasterland
foto 101-001 beschikbaar gesteld door Tjeerd Hofstra
Personeel Groep Gaasterland van de Rijkspolitie 1980 voor het bureau in Balk.
 
staand v.l.n.r.
Alie? , J. van der Heide, groepscommandant
Jelle Stoffelsma, administrateur; Piet Veldman, groepsrechercheur
Lieuwe Schouwstra, wachtmeester der Rijkspolitie; Hendrik Meijer, rayoncommandant Balk
Auke Oosten, wachtmeester
zittend v.l.n.r.
Jaap Lubach, postcommandant te Sloten; Tinus Oosting, rayoncommandant Oudemirdum
Willem Breel, wachtmeester der Rijkspolitie 1e klas; Theo Groen, wachtmeester der Rijkspolitie
 
politiebureau
foto gemaakt op zaterdag 27 juni 2009 door Johan Groenewoud
Per 1 juli 2009 sluit de politiepost aan de Erasmusstraat te Balk. Na bijna 40 jaar komt de politiepost terug in het gemeentehuis.
 
Dit betekent dat we een kleine 200 jaar terug gaan in de tijd toen Joeke Jans Sterkenburg "onzen agent van policie" was. Hij had zijn bureau in het Raadhuis en woonde er vlak bij, eerst in de Raadhuisstraat, toen Wijckelerzijde genoemd, en later in de Dubbelstraat. Rond 1825 koopt hij een woning schuin tegenover het Raadhuis. Deze woning zal tot ver in 20e eeuw het thuis zijn van de veldwachters in Balk, zoals Harmen Obbes Bosma en Geert Bos.
 
Met ingang van maandag 6 juli 2009 zal buurtagent Tjeerd Hofstra een wekelijks spreekuur houden in het gemeentehuis in Balk: iedere maandagochtend van 9.00 tot 10.00 uur.
 
opening spreekuur
 
 
dierenartsenpraktijk dierenartsenpraktijk dierenartsenpraktijk
 
Sinds 1 februari 1996 is de dierenartsenpraktijk Gaasterland, onderleiding van Johan Dijkstra en Hella Groenestijn, gevestigd in een deel van het voormalige politiebureau
 
homepage
 
 
Met ingang van oktober 2009 is de wijkverpleegkundige van Thuiszorg Zuidwest Friesland te vinden in het voormalige Politiebureau aan de Erasmusstraat te Balk
 
logo Thuiszorg Zuidwest Friesland
 
www.thuiszorgzwf.nl
 

 

laatste wijziging: 21 juni 2015