voetbal
 
elftal gemeente Gaasterland
foto 147-001 beschikbaar gesteld door Marten van der Heide
elftal van de gemeente Gaasterland
v.l.n.r.
1. secretaris van den Berg, 2. Johannes Melchers, 3. ?, 4. Jan de Vries, 5. Jan Bouma, 6. Thomas Posthuma, 7. Gerrit van der Iest, 8. Johannes Visser
v.l.n.r.
9. Appie Oost (Sloten), 10. Sietze Wolter van Beek, 11. ? Bosgraaf, 12. Piet Zeldenrust, 13. Joop Postma
 
elftal van der Heide
foto 033-051 beschikbaar gesteld door Sjoerd Riemersma
bedrijfselftal van de firma van der Heide
v.l.n.r.
1. Tjeerd Otter, 2. Jan Hornstra, 3. ?, 4. Johan Franzen, 5. Ype de Vries (Ruigahuizen), 6. Piet Glashouwer,
v.l.n.r.
7. Herke van Rijs (nu Nieuw Zeeland), 8. Marten van der Heide, 9. Sjoerd Riemersma, 10. Wieberen van der Heide, 11. Albert de Graaf, 12. Minne Feenstra (Wijckel)
 
elftal Balk
foto 003-271 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
v.l.n.r.
1. Lex Buwalda, 2. Jan Reekers, 3. Wim de Boer, 4. Jan Roskam, 5. Hielke Tromp, 6. ?,
v.l.n.r.
7. Frans van der Heide, 8. Bernardus Gijzen, 9. Bote Westra, 10. ?, 10. Marten van Dijk , 11. Ale Bakker
 
elftal
foto 077-093 beschikbaar gesteld door Cornelis de Vries
v.l.n.r.
1. ?, 2. ?, 3. ?, 4. Jaap van der Heide, 5. ?, 6. Anne Glashouwer,
v.l.n.r.
7. Jentje Schilstra, 8. ?, 9. Cornelis de Vries, 10. ?, 10. ? , 11. Marten van Dijk, 12. Jan Reekers
 
elftal
foto 077-094 beschikbaar gesteld door Cornelis de Vries
v.l.n.r.
1. ?, 2. ?, 3. ?, 4. ?, 5. Nico van Velzen(was onderwijzer aan de RK Basisschool te Balk), 6. ?, 7. ?, 8. Auke de Vreeze, 9. ?, 10. ?, 10. ? , 11. , 12. Jappie Weerman,supporter
v.l.n.r.
13. ?, 14. ?, 15. ? , 16. Johan Smits, 17. Cornelis de Vries, 18. Marten van Dijk, 19. Johannes van der Werf.
 
juniorenelftal
foto 033-052 beschikbaar gesteld door Sjoerd Riemersma
Balk junioren 1b kampioen in 1956
v.l.n.r.
1. Johan Smits, 2. Sjoerd Riemersma, 3. Jetse Zwaagstra, 4. Cor Tromp, 5. Rudolf Bekema, 6. Herman Stad,
v.l.n.r.
7. Appie Oost (Sloten), 8. jan Hoekstra (ZWH garage), 9. Lammert Glashouwer, 10. Hans Zuurland, 11. Wim Stegenga, 12. Jopie de Vrieze (Sloten), 13. Minne Baukema
voetbal
foto 168-032 beschikbaar gesteld door Theo Steenbergen
v.l.n.r.
1. Hendrik Strampel (Kolderwolde), 2. Teake Steenbergen (penningmeester), 3. Andries Sikkes, 4. ?, 5. Nico van Velzen, 6. Flip Noordwal, 7. dhr Fluitman, 8. Jacob van der Heide, 9. Age Kramer,
v.l.n.r.
10. Piet Dijkstra, 11. Jentje Schilstra, 12. Hilbert Tromp (bestuurslid), 13. Jouke Smink (bestuurslid), 14. Sietse Verbeek, 15. Johan Smit (Sloten), 16. Hendrik Veltman, 17. Auke Sonsma, 18. ?
 

 

laatste wijziging: 30 mei 2016