Christelijke ULO 1959 - 1960
 
klas 1A
Mulo
 
Mulo
foto beschikbaar gesteld door Gerben de Jong
 
1. Marinus Boersma (Nijega/Elahuizen), 2. Sieger Boonstra (Oudemirdum), 3. Dirk/Durk Nauta (Woudsend), 4. Jappie Visser (Oudemirdum), 5 Ferdinand Deinum (Sloten), 6. Robby Boekholt (Balk), 7. Gerben de Jong (Nijemirdum), 8. Liesje Veenstra (Nijega/Elahuizen), 9. Grietje Haringsma (Wijckel), 10. Murkje Groenhof (Oudemirdum)
 
11. Jetske de Vries (Oudemirdum), 12. Geke de Jong (Balk), 13. meester Winters (Balk), 14. Jetske Salverda (Balk), 15. Willem Feenstra (Nijemirdum), 16. Jacob Breimer (Rijs), 17. Antsje Visser (Sondel), 18. meester De Bruin (Balk), 19. Minke Rienstra (Nijemirdum), 20. Maaike Postma
 
21. Ditie/Dita Groenewoud (Balk), 22. Wopke Albada (Balk), 23. J (opie) Wouda (Woudsend), 24. Hendrik van der Goot (Oudemirdum), 25. Geertje IJkema (Balk), 26. Willem Spoelstra (Sloten), 27. Suze van der Meer (Harich), 28. Pier Nauta (Woudsend).
namen: Gerben de Jong en Murkje Breimer-Groenhof (Oudemirdum)
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 5-06-2019