Christelijke ULO 1957
 
examenklas
examenklas 1957
 
examenklas 1957
foto 1950-014 beschikbaar gesteld door Uilke Smink
 
1. Bertus Groenewold (Balk), 2. dhr. Monsma (gymleraar), 3. Sietse Hoekstra (Woudsend), 4. Gerrit Runia (Nijemirdum), 5. dhr. Folkertsma (leraar boekhouden), 6. Jappie Betzema (Harich),
7. dhr. Stulp (leraar Frans), 8. Uilke Smink (Balk), 9. dhr. van Eck (leraar ?), 10. Renske Draaier (Mirns), 11. dhr. Winters (leraar Duits), 12. Rinkje Dijkstra (Oudemirdum), 13. Roeli van der Goot (Sondel), 14. dhr. Snoek (leraar Engels, woonde op Meerzicht)
15. Geesje de Jong ( Harich), 16. Willem van der Tempel (Sondel), 17. Johannes de Jong (Balk, zoon van Pieter de Jong), 18. Grietje Stegenga (Wijckel), 19. Wiebe Hoekstra (Balk), 20. Yke Roelevink (Oudemirdum), 21. Alie Zandstra (Sloten)
22. Feike Schilstra (Harich), 23. Ciska de Groot (Balk), 24. Berend Okma (Woudsend), 25. Wokke van der Weerd (Nijemirdum), 26. Willem Stegenga (Balk), 27. Wiepie de Jong (Nijemirdum), 28. Doede de Jong (Balk)
 
 

 

laatste wijziging: 16 januari 2015