Franse school 1900 - 1901
 
Franse School
 
Franse school
foto 200-311 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
1. Hendrik Uikes Stoffelsma, ( * 18 januari 1882 te Oudega HO); zoon van landbouwer te Oudega
is later administrateur te Balk,
2. Eelco Paulus Kingma, (* 20 mei 1886 te Makkum, woonde en werkte in de drukkerij van de familie F.D. Hoekstra),
is later directeur van Kingma's Bank te Leeuwarden
3. Age Hylkes van der Goot, ( * 16 oktober 1884 te Harich); zoon van landbouwer te Harich
is later houthandelaar te Purmerend (1913),
4. Willem Jan Hemsing, ( * 20 september 1885 te Balk), zoon van stoombootkapitein te Balk
is later telegrafist te Amsterdan (1917) en agent van de armenraad te Amsterdam (1923),
5. de Jong,
6. Hendrik Hoekstra, ( * 18 oktober 1884 te Balk); zoon van drukker te Balk
emigreert op 23 juli 1906 naar Grand Rapids, Michigan, Verenigde Staten
7. Geertruida Catharina Hendrica (Trui) Boot, ( * 1 april 1884 te Zoeterwoude); dochter van dir. postkantoor te Balk
trouwt in 1915 met Marius Johan van Westrienen, hoofdingenieur electriciteitswerken te Amsterdam (1919) werktuigbouwkundig en electrotechnisch ingenieur te Den Haag (1928)
8. ? van der Goot,
9. Anna Bokkes van der Wal, ( * 20 juni 1886 te Harich); dochter van logementhouder te Balk
trouwt in 1915 met Frank Frederik Elias Hazelhoff, klerk aan het departement van Waterstaat te 's Gravenhage
10. Wypkje (Wieke) Noordenbos, (* 25 november 1887 te Wommels); dochter van notaris te Balk
trouwt in 1927 met Geert Hovenkamp, rijksontvanger te Wommels
11. Ottolina Helena Martina (Lies) Boot, ( * 26 feb 1886 te Zoeterwoude); dochter van directeur postkantoor te Balk
trouwt in 1917 met Sicco Johannes Posthuma
12. onderwijzer Jacob Timmer
13. Abe Sytzes Schippers, ( * 5 december 1884 te Oudega HON); zoon van onderwijzer te Oudega
is later telegrafist te Amsterdam, Dronrijp, Enschedé (1906), ambtenaar bij de Staatspoorwegen te Sappemeer (1917)
14. Gerrit (Everts?) Dooper ( * 4 mei 1888 te Balk?),
15. Otto (Otte) Frans de Vries ( * 21 september 1887 te Balk); zoon van winkelier te Balk
is later expediteur en wethouder te Leeuwarden
 
de foto is genomen in het najaar van 1900 voor de school aan de Dubbelstraat, nu (2022) 't Haskeplein.
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 17 januari 2015 laatste wijziging: 24-04-2022