Christelijke Lagere School circa 1914
 
 
foto gepubliceerd in de Balkster Courant van 19 oktober 1974; knipsel beschikbaar gesteld door Nic Witt
De foto is genomen in 1914 op straat voor de school tegenover de Raadhuisbrug. Op de achtergrond links zien we het Oosteinde, nu Meerweg en rechts de Lytse Side.
 
gepubliceerd in de Balkster Courant van 19 oktober 1974
Een aantal namen ontbreken in bovenstaande opsomming. De namen bij de onderstaande nummers kloppen dan dus ook niet.
Ben op zoek naar de originele foto en de juiste namen en volgorde.
 
1. Antje Klazes van Hout ( * 6 september 1906 te Balk), 2. Jantje Rypkema, 3. Hielkje Boersma, 4. Janke Rypkema, 5. Feikje de Jong ( * 28 maart 1904 te Scharnegoutum), 6. Sietske de Jong ( * 5 maart 1903 te Scharnegoutum), 7. Antje Betzema ( * 11 april 1901 te Balk), 8. Trijntje Pieters Betzema ( * 24 augustus 1903 te Balk), 9. Wopkje Jelles van der Goot ( * 10 december 1905 te Wijckel), 10. ?, 11. ? ,
 
12. Aaltje Haringsma, 13. Aaltje Tijses Kuiper ( * 28 mei 1904 te Balk), 14. Hendrikje Willems Stegenga ( * 11 april 1904 te Wijckel), 15. Sietske de Jong, 16. Dirkje Thijsses van Hout ( * 16 oktober 1904 te Hilversum), 17. Itte Vos, 18. Akke Tjebbes van der Molen ( * 7 februari 1905 te Balk), 19. Jacoba Jacobs Bremer ( * 19 januari 1907 te Balk)
 
20. Johannes Klazes van Hout ( * 23 januari 1905 te Balk), 21. Lykle Luitjens Mulder ( * 28 november 1903 te Wijckel), 22. Johannes Alberts Jongstra ( * 20 mei 1905 te Balk), 23. Anne Vos, 24. Tijs Jelles van der Goot ( * 12 april 1904 te Nijemirdum), 25. Scholte Jacobs Bremer ( * 20 augustus 1904 te Wijckel), 26. , 27. , 28. ?,
 
29. A. Haringsma,, 30. Durk Tjebbes van der Molen ( * 11 maart 1902 te Balk)
 

 

laatste wijziging: 11 januari 2017