Openbare lagere School 1958 / 1959
 
klas ?
 
 
foto 389-002 beschikbaar gesteld door Jan Koopmans
 
  1. ? , 2. ?, 3. ? 4. ….Dooper?, 5. Annie Sietsma/Sytsma?, 6. …Slippers?, 7. Klaas Hiemstra?, 8. Wim van den Bogert, 9. ? 10. Juffrouw Popma,
 

11. … van der Duim, 12. Jan Koopmans, 13. Piet Bakker, 14. Sjoerd Pelsma, 15. Jaap de Jong, 16. ?, 17. ? 18. Joke Aveskamp, 19. ? 20. Jouke Jensma?, 21. ?, 22. Rimmie de Winder?, 23. Nelly Overdiep, 24. ? 25.?

 

26. ?, 27.? 28. Fransje Hoekstra?, 29. Lies Kanninga, 30. Klaas Tamminga, 31. Douwe Glashouwer, 32. Atze van Veen, 33. Djoeke Sloterdijk, 34. Beand Hylkema, 35. ? 36. … Wiersma

 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 3 december 2022 laatste wijziging: 03.12.2022