Openbare lagere School 1947 / 1948
 
schoolreisje in waarschijnlijk 1947 of 1948 naar de speeltuin in Appelscha
 
schoolreisje Openbare Lagere School
foto 353-013 beschikbaar gesteld door Bertus van Dijk
 
schoolreisje Openbare Lagere school
foto 353-013 beschikbaar gesteld door Bertus van Dijk
 
1. mevrouw Waaijer, 2. Huite Detmar, 3. Tjalling van der Zee, 4. mevrouw Sjoerdje Otter-Riemersma, 5. mevrouw His van der Zee - Elgersma, 6. mevrouw Martje Koekoek-Pool, 7. mevrouw Anna van Dijk-Sipkema, 8. mevrouw Jeltje Bosma-van der Merve, 9. Ubel Koekoek, 10. mevrouw Boersma,
 
11. mevrouw Tijsma, 12. Jetske Reen-ten Kate, 13. mevrouw Glashouwer, 14. Willem Zwaagstra, 15. mevrouw Kppomans-Beun, 16. Maartje van der Goot-Schuurmans, 17. meester Boersma, 18. Waaijer?, 19. Henk Kanninga, 20. Rein van der Zee,
 
21. Sjoukje de Boer?, 22. Tineke de Boer?, Jetty de Boer?, 23. Anne Koekoek, 24. Hannie Reen, 25. Johanna Grouwstra, 26. Jannie de Boer? Sjoukje de Boer?, 27. Rimmie Stegenga, 28. Jellie Detmar, 29. Jan Steenbeek, 30. Tiete Tijsma
 
31. Piet van Dijk, 32. ?, 33. Lex Buwalda, 34. Hinke Bosma, 35. Douwe Zwaagstra, 36. Geertje de Wilde, 37. Tine Zwaagstra, 38. Ankie Detmar, 39. Folie Tijsma, 40. Jan van Rijs,
 
41. Minze Buwalda, 42. Fopkje Waaijer, 43. ?, 44. Marten van der Heide, 45. Jetse Zwaagstra, 46. Hotse Kanninga, 47. Harmen Grouwstra, 48. Dieuwke Dijkstra, 49. Geeske Waaijer, 50. Greta Kanninga
 
51. Melle van der Goot, 52. Lammert Glashouwer, 53. Ankie Otter, 54. Eelkje Kanninga, 55. Eke Bosma
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 07.12.2018