bevrijding Balk op 17 april 1945
 
Herkent u personen op onderstaande foto's of hebt u zelf nog foto's of andere wetenswaardigheden uit deze tijd dan kunt u contact opnemen door het versturen van een email.
 
Raadhuisbrug
foto 027-007 beschikbaar gesteld door Gerard Tijsma
Foto gemaakt door op 17 april 1945 om 4 uur 's middags op Raadhuisbrug
Het voertuig is een Universal Carrier No. 3, Mk II met het nummer 41
 
De Canadese soldaten trekken vanuit de richting Kippenburg en Harich bij de Teernstrabrug Balk binnen. Opgewacht door leden van de Binnenlandse Strijdkrachten en een feestende menigte.
 
bij hotel Teernstra
In NBS-uniform: links Hendrik Veltman en rechts Jan van der Heide. De man met de hoed is Lammert de Graaf.
foto 003-275 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
 
Gaaikemastraat foto 077-004
Gaaikemastraatfoto 077-005
Gaaikemastraatfoto 077-001
17 april 1945. Canadese soldaten trekken Balk binnen op de Gaaikemastraat. We zien een Universal Carrier No. 3, MkII met op de achtergrond 't Sael aan het Westein. 17 april 1945. Canadese soldaten trekken Balk binnen op de Gaaikemastraat. We zien een Universal Carrier No. 3, MkII met op de achtergrond de Gereformeerde kerk. 17 april 1945. Canadese soldaten trekken Balk binnen op de Gaaikemastraat. We zien een Universal Carrier No. 3, MkII met op de achtergrond de Gereformeerde kerk.

straat

foto 077-028
17 april 1945. Canadese soldaten trekken Balk binnen op de Gaaikemastraat. Het voertuig is een Humber Mk III Light Armoured Car. Mevrouw Klijnsma staat in de deuropening. De man met pet haar man Hendrik Klijnsma.
 
Teernstrabrug
foto 077-020
17 april 1945. Canadese soldaten trekken Balk binnen. Het voertuig is een Universal Carrier met Cal.50 (=12,7mm) mitrailleur ter hoogte van de Teernstrabrug.
 
Wilhelminastraat foto 077-036
Gaaikemastraat foto 077-009
van Swinderenstraatfoto 077-017
17 april 1945. Canadese soldaten trekken Balk binnen. Het voertuig is een Daimler Mk I Armoured Car bij hotel Teernstra. 17 april 1945. Canadese soldaten trekken Balk binnen.Het voertuig is een Daimler Universal Carrier No. 3, MkII
17 april 1945. Canadese soldaten trekken Balk binnen. Inmiddels hebben ze de Van Swinderenstraat bereikt. Universal Carrier
 
Van Swinderenstraat
foto 077-019
17 april 1945. Canadese soldaten trekken Balk binnen. De colonne gaat via de van Swinderenstraat richting de Raadhuisbrug. Het voertuig is een Universal Carrier
 
van Swinderenstraat
foto 077-033
17 april 1945. Canadese soldaten trekken Balk binnen. De vlaggen komen na vijf jaar onderdrukking weer tevoor schijn.
 
Hervormde Kerkfoto 077-013
Raadhuisbrugfoto 077-018
Hervormde Kerkfoto 077-034
De jongen rechts vooraan is de joodse onderduiker Samuël Krant uit Amsterdam. Schuilnaam Jan Haga. Na de oorlog is hij geëmigreerd naar de Verenigde Staten en is niets meer van hem vernomen. Het schuiladres was bij de familie Jacob de Graaf aan het Oosteinde nu Meerweg 13 . Ook de joodse familie Jacobsen uit Leeuwarden zat daar ondergedoken.
De lange blonde jongen links is Thijs Dijkstra
 
 
bevrijding
foto 103-007 beschikbaar gesteld door Geertje Groenewoud
De voertuigen zijn Universal Carriers
 
Raadhuis
foto 077-026
 
Raadhuisbrug
foto 003-277 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
17 april 1945 om 4 uur 's middags op de Raadhuisbrug. Het voertuig is een Humber Mk III. Op het voertuig met de witte armband Siemen de Jong.
 
 
Op het Haskeplein voor de toenmalige Openbare Lagereschool
 
Haskeplein
foto 077-016
 
Haskeplein
foto 027-006 beschikbaar gesteld door Gerard Tijsma
 
Raadhuisbrug
v.l.n.r. Hein Knuck (1913-2005), Jelte Kok? , Thijs Dijkstra met NBS band (1915-1980)
foto 003-276 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
 
t Haske
foto 077-032
Voor de Openbare Lagereschool, nu het Haskeplein, aan de Dubbelstraat wordt een kampement gemaakt.
De voertuigen zijn links een Humber Mark III aan de achterzijde en rechts een Half Track M14
opmerking van Paul van Wijk: Dit zijn geen M14 Halftracks want deze had 2x een .50 en werd later opgevolgd door de M16 met 4x een .50. De foto’s van de Halftracks met de verhoging en .50 zijn M3A1 met White motoren.
 
 
Haskeplein
bron: Tresoar 012-TWO1945
Eveneens op het plein in de Dubbelstraat. Het voertuig is een Half Track met CZ 5558061
 
Haskeplein
bron: Tresoar 012-TWO1938
Hendrik Veldman tussen Canadese soldaten op het plein voor de Openbare Lagere School in de Dubbelstraat
Het voertuig is een Daimler Mk I
 
garage van der Heide
bron: Tresoar 012-TWO1942
Een Canadese "Staghound" (bron Tresoar) voor de deuren van garage van Wieberen van der Heide in de Dubbelstraat.
Volgens Hans Meines is dit geen Staghound maar een Canadese Daimler Mk I Pantserwagen. (reactie 3 mei 2010)
Wijckelerdyk
foto 077-006
Een andere groep gaat verder om bij de Christelijke Lagereschool aan de Wijckelerdijk een kampement te maken.
Het voertuig is een Universal T16 Carrier Mk I
 
Wijckelerdyk
foto 077-007
Het voertuig is een C15 Armoured Truck, 15cwt
 
Lagereschool foto 077-024

soldatenfoto 077-022

Op de achtergrond 2 C15 gepantserde trucks, de linker Trooper heeft een buitgemaakt Duits pistool in de holster aan koppel hangen.
Het voertuig is een Half Track M14 met Cal.50 mitrailleur
eten
foto 077-030
 
groep
foto 077-012
Mevrouw Heuvelink tussen de Canadese militairen. Ze was evacué bij de familie Dijkstra, hoofd van de Christelijke Lagere School aan de Wijckelerdijk, waarbij deze foto genomen is.
 
groep
foto 077-015
Op de Raadhuisbrug v.l.n.r. ?, Jan van der Heide, Sjerp (Sep) Hoekstra, Hendrik Veltman, Pier de Jong, ?, ?
 
groep
foto 077-029
Deze foto is ook gemaakt op het schoolplein aan de Wijckelerdijk.
boven in de vrachtwagen v.l.n.r.
Bokke Lijklema (zoon van Hisse Lijklema), Canadees soldaat, Sipkje van der Wal, Piet van der Wal
dames staand v.l.n.r.
? , ?, Jantje van der Wal (van secretaris van der Wal), ? ten Brink, Hetty de Jong (van Willem de Jong), Dora Strikwerda (geëmigreerd nbaar Canada)
dames vooraan v.l.n.r.
?, Nanny Piersma, ? Piersma, Coby Piersma (zus van Nanny)
 
Teernstrabrug 077-027
Sep Hoekstra 077-023
Hendrik Veltman
Sjerp (Sep) Hoekstra
 
groep
foto 077-010
v.l.n.r. de man met armen over elkaar Jappie Koopmans, in NBS overall links met pet Hein Knück, daarnaast Johannes van der Werf en Hendrik Veltman, ? , Jan van der Heide
 
Meerweg
foto 077-031
Komend van de Meerweg in NBS overall links Jan van der Heide en rechts daarvan Hendrik Veldman geflankeerd door een groot aantal jongens.
 
motor
foto 077-011
v.l.n.r. Johannes van der Werf, Lieuwe Bult, Hein Knück
 
Gaaikemastraat
foto 003-278 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
Gaaikemastraat met op de achtergrond de huizen aan het Westeinde op 17 april 1945
Het voertuig is dezelfde Half Track M14 als op de foto's 077-032 en 012-TWO1945
 
Alle Canadese voertuigen met het nummer 41 zijn van de 17th Duke of Yorks's Royal Canadian Hussars
Dit was een verkkenningseenheid van het 7th Recce Regiment van 3rd Canadian Infantry Division
Informatie over de voertuigen en het regiment beschikbaar gesteld door Hans Meines uit Groningen
 
opmerking van Paul van Wijk: Dit zijn geen M14 Halftracks want deze had 2x een .50 en werd later opgevolgd door de M16 met 4x een .50. De foto’s van de Halftracks met de verhoging en .50 zijn M3A1 met White motoren.
 
Hieronder enkele links met meer informatie over het regiment 17th Duke of Yorks's Royal Canadian Hussars
 
 
voetbalelftal Canadezen
bron: Balkster Courant van 12 mei 1945
 
voetbalploeg36
voetbalploeg Balk37
38
 
De beide elftallen links het Canadese en rechts het Balkster elftal met op de achtergrond het koetshuis aan het eind van de steeg links naast modehuis Franzen. Nu is het weiland één van de parkeerterreinen bij de Poiesz.
 
voetbalelftal
foto 077-091
het Canadese elftal
 
De Balkster ploeg
foto 077-092
Het Balkster elftal met staand v.l.n.r.
Berend bakker, Jochem Mandemaker, Age Kramer, Willem Beukens, Jan van der Heide, Flip Noordwal
zittend v.l.n.r.
Auke Sonsma, Tinus Sonsma, Auke de Vreeze, Hendrik Veltman, Johannes van der Werf, Marten van Dijk
 
skotsploeg
foto 077-085
Op hetzelfde veld achter Franzen een optreden van een skotsploeg
staand v.l.n.r.
echtpaar Harm de Boer (chauffeur bij de firma de Boer & Zn) ; echtpaar van der Zee; echtpaar Boersma ( hoofd van de Openbare Lagere School); echtpaar van Dijk (gemeenteopzichter); echtpaar de Vries (commies der indirecte belastingen)
zittend v.l.n.r.
echtpaar Siemen de Jong (manufacturen); echtpaar Detmar (boekhouder); echtpaar Tsjalke de Boer (directeur ZWH voorheen firma de Boer & Zn)
 
skotsploeg
skotsploeg43
skotsploeg44
foto 077-084
foto 077-083
foto 077-087
Voor zover niet anders vermeld zijn de foto's beschikbaar gesteld door Cees (Cornelis) de Vries uit Balk. Hij heeft de foto's in 1945 gekocht bij fotograaf Mandemaker te Balk.
 
Frontnieuws
exemplaar van Frontnieuws van 5 mei 1945 gedrukt bij drukkerij de Jong te Balk
exemplaar 007-001 beschikbaar gesteld door Henk Boomsma
 
Hebt u materiaal, verhalen of andere wetenswaardigheden over de 2e wereldoorlog in onze omgeving dat kunt u dat via email doorgeven.
 

 

laatste wijziging: 25 april 2012