persoonlijke gegevens van Jan Rijpkema, logementhouder te Balk
Jan Rijpkema, geboren op 16 oktober 1865 te Sneek, als zoon van Pieter Rypkema en Tjitske Keulen. Overleden op ?
Op 17 mei 1894 getrouwd in de gemeente Sneek met:
Jeltje Walstra, geboren op 15 oktober 1865 te Sneek, als dochter van Klaas Walstra en Rinske Siksma. Overleden op ?
Uit dit huwelijk:
1. Klaas, geboren op 14 februari 1895 te Balk.
aangifte geboorte op 15 februari 1895 aktenummer 21 door Jan Rypkema kastelein te Balk, getuigen:
Fokke Wijmenga kastelein 37 jaar wonende te Balk
Geert Bos gemeenteveldwachter 36 jaar wonende te Balk
2. Titia, geboren op 29 april 1897 te Balk.
aangifte geboorte op 29 april 1897 aktenummer 50 door Jan Rypkema logementhouder te Balk, getuigen:
Jan Rinzes Hoekstra slager 41 jaar wonende te Balk
Kerst Huisman stalknecht 27 jaar wonende te Balk
3. Piet, geboren op 10 augustus 1899 te Balk.
aangifte geboorte op 11 augustus 1899 aktenummer 102 door Jan Rypkema logementhouder te Balk, getuigen:
Durk Wijma gemeentesecretaris 57 jaar wonende te Wijckel
Arie Boot postdirecteur 41 jaar wonende te Balk
4. Rinze, geboren op 3 oktober 1900 te Balk.
aangifte geboorte op 3 oktober 1900 aktenummer 127 door Jan Rypkema logementhouder te Balk, getuigen:
Johannes Betzema boerenknecht 43 jaar wonende te Balk
Gijsbert Roskam bakker 26 jaar wonende te Harich
 
 
 
logementhouder van Hotel Gaasterland van 1899 - 1901
 
Jan Rijpkema
bron: Leeuwarder Courant van 1 januari 1901
 

 

laatste wijziging: 23 februari 2013