Dubbelstraat 22 (1953) BAG 2018: Dubbelstraat 6
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 123, huis en erf in 1832  
reëelcohier Gaasterland 1715, Balk, nummer 141, huis  

eigenaren

eigenaar in 1715: Hidde Rommerts
eigenaar in 1742: Bartle Jurjens
eigenaar in 1777: Sytze Arents
eigenaar in 1803: O. van Kolde en Harmen Johannes
eigenaar in 1832 OAT: erven Olphaert Frederik van Kolde te Balk
verkoop in 1844 aan: Frederik Zacharias Reneman, grondeigenaar te Wijckel
verkoop deel in 1868 aan: Het dorp Balk
bij boedelscheiding in 1876 aan: Durk Gerrits van der Wal, koopman en olieslager te Sloten, Balk
verkoop in 1897 aan: Gerben Gerrits van der Wal, koopman te Sloten, Leeuwarden
verkoop in 1901 aan: Jan Wiebes Brouwer stoombootkapitein te Sloten, Evert Hofstra winkelier te Balk, Watze Tjebbes Hepkema landbouwer te Wijckel,
verkoop in 1905 aan: Popkje de Boer huishoudster te Tjalleberd
verkoop in 1917 aan: Klaas Huizinga, muziekonderwijzer te Sneek
verkoop in 1928 aan: Ate Jans Kooistra, schoenhandelaar te Lippenhuizen
  Jan Kooistra, schoenhandel te Balk
   
Balk A 123
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

123 vernummerd in 1870 naar 481, 482
481 komt uit 123, 396, 397 / 482 komt uit 123
482 vernummerd in 1872 naar 505
505 vernummerd in 1913 naar 817, 818
817 ongewijzigd tot 1928 / 818 ongewijzigd tot 1928
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
voorgevel
de woning rond 1910

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
Dubbelstraat verkoop
bron: Leeuwarder Courant 12 oktober 1866
1. = Meerweg 1 en 2 -------- 2. = van Swinderenstraat 1 ---------- 3. = Dubbelstraat
 
Dubbelstraat verkoop
bron: Leeuwarder Courant 19 februari 1904
Het winkelhuis onder punt 1 is dit pand in de Dubbelstraat
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 158; 1859 - 1910 Balk 214; 1910 -1914 Balk 331; 1914 - 1920 Balk 357; 1920 - 1930 Balk 381; 1930 - 1953 Balk 367; 1953 - sloop Dubbelstraat 22
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / gebruiker
1715 - 1716 Hidde Rommerts / zelf; blad 90, nummer 141
1717 - 1718 Hidde Rommerts / zelf; blad 92, nummer 141
1721 - 1730 Hidde Rommerts / zelfs; blad 123, nummer 141
1733 - 1739 Hidde Rommerts / Bartle Jurjens; blad 123, nummer 141
1742 Bartle Jurjens / zelfs; blad 123, nummer 141
1745 - 1750 Bartle Jurjens weduwe / zelfs; blad 123, nummer 141
1758 - 1774 Bartle Jurjens weduwe / zelfs; blad 123, nummer 143
1775 Bartle Jurjens weduwe erven / zelfs; blad 176, nummer 151 te voren 143
1776 Bartle Jurjens weduwe erven / ledigh; blad 176, nummer 151
1777 - 1785 Sytze Arents / zelf; blad 176, nummer 151
1786 - 1790 Sytze Arents / zelf; blad 177, nummer 151
1791 - 1794 Sytze Arents weduwe / zelf; blad 177, nummer 151
1797 - 1802 Sytze Arents weduwe / Gerryt Fellinga; blad 177, nummer 151
1803 - 1804 O. van Kolde en Harmen Johannes / Pieter Theekes; blad 177, nummer 151
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 158
1812 Tijmen Roelofs, volgnummer 178
1812 Pieter Theekes, volgnummer 204
volkstelling 1840; huisnummer Balk 158
1840 Gerben Pieters Teekens, schipper ( * 1795 te Balk)
1840 Peekjen Luijens Mulder, dienstmeid ( * te Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 302; huisnummer Balk 158 / 214
1849 - 1859 Gerben Theekens, winkelier ( * 1795 te Balk)
1849 - 1859 Pieter Wildeboer, rentenier ( * 1790 te Balk)
1849 - 1859 Sietske Bremer, dienstmeid ( * 1830 te Sondel)
woningregister 1859 - 1869 blad 100; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 123; huisnummer Balk 214
1859 - 1865 Gerben P Theekens
1866 - 1869 Jacob Cransberg, rijksveearts
woningregister 1869 - 1879 blad 009; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 123, volgnummer ???
1869 - 1880 Arend Berends van der Sluis,
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 13; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 505
1880 - 1890 Gesina Hemsing, winkeliersche
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 307; huisnummer Balk 214
1890 - 1890 Gesina Hemsing, kruidenier ( * 18 maart 1832 te Balk); hoofd
1891 - 1894 Eibert Rinzes Hoekstra, ambtenaar ( * 16 juni 1859 te Balk); hoofd
1894 - 1900 Ids de Vries, winkelier ( * 5 november 1845 te Balk); hoofd
1896 - 1897 Douwe van der Meer, bouwkundige ( * 13 september 1865 te Molkwerum)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 303; huisnummer Balk 214 / 331
1900 - 1905 Ids de Vries, manufacturier ( * 3 november 1845 te Balk); hoofd
1905 - 1910 Johannes Wagenmakers, postbode ( * 31 oktober 1876 te Sloten); hoofd
19?? - 19?? Sjoerd Breeuwsma, notarisklerk ( * 28 mei 1878 te Folsgare)
19?? - 19?? Jan Pier van Riezen, kommies der Rijksbelasting ( * 10 juli 1883 te Wolvega)
huisnummerregister 1910 - 1920 blad 25; huisnummer Balk 331 / 357
1910 - 1917 Johannes Wagenmakers, postbode ( * 31 oktober 1876 te Sloten)
1917 - 1920 Klaas Huizinga, muziekleraar
huisnummerregister 1921 - 1930 blad 338; huisnummer Balk 381
1921 - 1928 Klaas Huizinga, muziekleraar ( * 9 mei 1861 te Ee); hoofd
1928 - 1930 Ate Kooistra, schoenmaker ( * 5 januari 1870 te Warga); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad ; huisnummer Balk 367
1931 - 1936 Ate Kooistra, schoenmaker ( * 5 januari 1870 te Warga); hoofd
1931 - 1939 Wijtske de Vries, weduwe Ate Kooistra ( * 28 oktober 1873 te Boornbergum); hoofd vanaf 1936
 
1939 - 195? familie Kooistra
  sloop
     
bewoners
huisnummering: ???? - (1839) Balk 158; (1859) - 1910 Balk 214; vervallen
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 373; huisnummer 214a
1892 - 1897 Jelle Schaafsma, verversknecht ( * 30 maart 1833 te Joure)
1897 - 1899 Douwe Sijtsma, kaasmaker ( * 6 mei 1868 te Cubaard)
1899 - 1900 Johannes Hieronimus Noordenbos, notaris ( * 19 november 1858 te Wommels)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 374; huisnummer 214b
1893 - 18?? Minne Overdiep, notaris klerk ( * 19 augustus 1868 te Terband)
1897 - 18?? Akke Aukes van der Meer, nicht ( * 20 februari 1881 te Akkerwoude)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 304; huisnummer 214 / ---
1900 - 1900 Johannes Hieronimus Noordenbos, notaris ( * 19 november 1858 te Wommels)
1900 - 1902 Hielke Tromp, arbeider ( * 9 september 1869 te Woudsend)
1902 - 1903 Jacob Everaarts, machinist ( * 17 oktober 1871 te Leeuwarden)
1903 - 1904 Sjoerd Jaasma, machinist ( * 18 april 1878 te Sneek)
1904 - 1905 Marten de Boer, stoombootkapitein ( * 7 december 1873 te Warns)
     
Jacob Cransberg, rijksveearts
 
veearts Cransberg
bron: Leeuwarder Courant van 19 oktober 1866
 
Ids de Vries, manufacturier
 
boelgoed Ids de Vries faillissement Ids de Vries
bron: Balkster Courant 16 mei 1903 bron: Balkster Courant 31 oktober 1903
 
Johannes Wagenmakers, rijwielhersteller
 
voorgevel in 1917
foto beschikbaar gesteld door A. van der Werf - Groenhof
Rijwielhersteller Johannes Wagenmakers en Popkje de Boer voor hun woning.
 
rijwielhandel Wagenmakers
bron: Nieuwsblad van Friesland 11 augustus 1906
 
Johannes Wagenmakers Johannes Wagenmakers
bron: Nieuwsblad van Friesland 1 januari 1908 bron: Nieuwsblad van Friesland 31 december 1911
 
Johannes Wagenmakers
bron: Nieuwsblad van Friesland 3 juli 1917
 
schoenhandel Kooistra
 
Ate Kooistra
bron: Balkster Courant 17 november 1928
 
A. Kooistra
bron: Balkster Courant 30 november 1929
 
schoenhandel Kooistra
bron: programmaboekje Volksfeesten 2 september 1930
 
schoenhandel Kooistra
bron: Regionaal AR partijblad 1939
 
  Jan Kooistra
Jan Kooistra
bron: Nieuwsblad van het Noorden van 17 januari 1940
 
bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's 28 nov 1941 >>
 
Kooistra schoenhandel schoenhandel Kooistra
bron: Balkster Courant 6 november 1948 bron: programmaboekje 1949-1950 parochie Balk
 
Kooistra
bron: programmaboekje zang- en muziekconcours te Balk 16 augustus 1950
 
Jan Kooistra
bron: De Heerenveensche Koerier van 27 november 1950
 
Kooistra
bron: programmaboekje fokveekeuring 4 oktober 1952
 
Kooistra
bron: classicale zendingsdag te Rijs 15 juli 1953
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 1 september 2017