Jan Schotanuswei
 
Jan Schotanuswei 84
bron: google streetview augustus 2009
 
Cornelis Attema
 
  Jan Schotanuswei 84
Op 1 mei 1914 koopt veehouder Cornelis Attema (1889-1971) uit IJlst 8 ha bosgrond onder Oudemirdum van de maatschappij Gaasterland. Hij wil dit perceel ontginnen en er een boerderij op bouwen.
 
 
 
 
 
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's van 7 maart 1914 >>>
 
De bouwvergunning voor de boerderij is op 29 april 1914 verstrekt door de gemeente Gaasterland.
tekeningen: nog in bewerking
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Jan Schotanuswei 84
foto: archief Mar en Klif
  Belgische vluchtelingen
In september 1914 komen de eerste Belgische soldaten in Gaasterland als gevolg van het overrompelen van België door de Duitse legers. De leiding van het Interneringsdepot Gaasterland, met aan het hoofd jhr. Teding van Berkhout, huurt de gloednieuwe boerderij van Attema voor de eerste opvang van de soldaten. Het gezin Attema woont elders in Oudemirdum (huisnummer 93). Aan het ontginnen van het bosperceel is Attema nog niet begonnen. Dat doen de Belgische vluchtelingen. In januari 1916 wordt vrouwenkamp Boschkant in gebruik genomen, aangelegd achter de boerderij.
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's van 3 oktober 1914 >>>
Het zandpad rechts naast de boerderij dat ook langs het kamp Boschkant gaat richting het huidige Fonteinbos, wordt de Belgenreed genoemd.
 
Cornelis Attema, geboren op 20 december 1889 te Parrega, als zoon van Wiebren Attema en Pietertje Cnossen. Overleden op 23 oktober 1971 te Workum. Trouwt op 8 januari 1914 met Antje Vierstra, geboren op 25 februari 1892 te IJlst, als dochter van Meinte Vierstra en Durkje Zandstra. Overleden op 30 september 1965 te Workum.
kinderen:
Durkje, geboren op 25 mei 1914 te IJlst.
Wijbrand, geboren op 7 augustus 1915 te Oudemirdum
Pietertje, geboren 24 september 1918 te Oudemirdum

In het huisnummerregister 1911-1920 wordt C. Attema genoemd op Oudemirdum 140 / 142. Dat komt overeen met de Jan Schotanuswei. In het bevolkingsregister uit dezelfde periode op Oudemirdum 93. ( 6 november 1914 van IJlst – 24 mei 1916 naar Heeg).

Op 13 mei 1918 komt het gezin van Ede naar Oudemirdum 32a. (waarschijnlijk Star Numanwei) Op 23 mei 1921 vertrekt het gezin van Oudemirdum 46 naar de gemeente Hemelumer Oldeferd en Noordwolde.

 
Oenze Stoker
Oenze Annes Stoker is bakker van beroep. Rond 1902 neemt hij de bakkerij over van Van der Meer in Nijemirdum. In 1919 besluit hij van beroep te veranderen. Hij koopt de boerderij met landerijen van Cornelis Attema in Oudemirdum. Op 12 mei 1919 betrekt het gezin Stoker naar de boerderij. Lang zullen ze er niet wonen. In februari 1921 koopt Oenze Stoker een huis met 7 ha grond te Beets. Op 21 mei van dat jaar vertrekt het gezin uit Oudemirdum.
 
Oenze Stoker Oenze Stoker
bron: verslag Centrale Commissie van 22 oktober 1919 bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 8 februari 1921
 
Oenze Stoker, geboren op 15 juli 1870 te Bergum als zoon van Anne Stoker en Trijntje Sinnema. Overleden op 10 juni 1957 te ?. Trouwt op 23 februari 1899 met Tjiets Pietersma, geboren op 25 augustus 1877 te Oudemirdum als dochter van Fekke Pieters Pietersma en Tjiets Freerks Smink. Overleden op 11 juli 1973 te ?
kinderen:
Anne, geboren op 1 augustus 1900 te Dantumawoude.
 
Jan Monkelbaan
Veehouder Jan Jans Monkelbaan koopt in 1921 de boerderij met landerijen van Oenze Stoker. Het gezin vestigt zich op 21 mei 1921 vanuit Tjerkgaast aan de nog nauwelijks bebouwde weg van Oudemirdum naar Rijs. De boerderij wordt grondig verbouwd.
 
De bouwvergunning voor de uitbreiding is op 29 augustus 1921 verstrekt door de gemeente Gaasterland.
tekeningen: nog in bewerking
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Jan Monkelbaan, geboren op 19 januari 1885 te Mirns en Bakhuizen, als zoon van Jan Jans Monkelbaan en Aat Portiek. Overleden op 20 februari 1965 te Bakhuizen. Trouwt op 2 mei 1913 met Attje Franks de Vries, geboren op 9 augustus 1889 te Mirns en Bakhuizen, als dochter van Frank de Vries en Regina Haarsma. Overleden op 29 augustus 1978 te Workum.
kinderen:
Jan, geboren op 12 juni 1916 te Rijs
Regina, geboren op 23 mei 1918 te Rijs.
Agatha, geboren op 29 maart 1920 te Rijs.
Hiltje, geboren op 17 december 1921 te Oudemirdum
Ciska, geboren op 26 juni 1923 te Oudemirdum.
Harmke, geboren op 18 september 1924 te Oudemirdum.
Johanna, geboren op 6 juni 1926 te Oudemirdum.
Frank, geboren op 4 juli 1928 te Oudemirdum.
 
 
 
Jan Schotanuswei 84
bron: Leeuwarder Courant van 7 december 1991
 
bewoners
huisnummering: 1914 - 1920 Oudemirdum 140 / 142; 1921 - 1930 Oudemirdum 173; 1931 - 1953 Oudemirdum 218; 1953 - heden Jan Schotanuswei 84
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Oudemirdum 140 / 142
1914 - 1916 Cornelis Attema genoemd als eigenaar. Het gezin woont op Oudemirdum 93.
  vervallen
1919 - 1920 Oenze Stoker, veehouder ( * 15 juni 1870 te Bergum)
register van huisnummering 1921 - 1930, huisnummer Oudemirdum 173
1921 - 1921 Oenze Stoker, veehouder ( * 15 juli 1870 te Bergum)
1921 - 1930 Jan Monkelbaan, veehouder ( * 19 januari 1885 te Mirns en Bakhuizen)
register van huisnummering 1931 - 1939; huisnummer Oudemirdum 218
1931 - 1939 Jan Monkelbaan, veehouder ( * 19 januari 1885 te Mirns en Bakhuizen)
 
1939 - 1941 Berend Tsjebbes Dijkstra en Marie Zonderland.
1941 - 1974(8) Jan J Monkelbaan en Gedula de Vries.
19?? - 19?? Kees Witteveen en Franciska (Ciska) Monkelbaan (splitsing boerderij in twee woningen)
   

 

laatste wijziging: 2 augustus 2014